Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  Zásady spracovania osobných údajov a používanie cookies

  Zásady spracovania osobných údajov a používanie cookies

  Spracovanie osobných údajov

  Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť TART, s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 320 412 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 12879/R. Ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "my".

  Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov) - ďalej "GDPR" alebo "Nariadenie".

  Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou, preto by sme Vás radi informovali, aké osobné údaje spracovávame, na základe akého právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aká máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva.

  Ako nás kontaktovať?

  Môžete nás kontaktovať na tel. Čísle +421 327 719 210, alebo na e-maile info@tartshop.sk.

  1. Vyhlásenie

  Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • Spracovávame a budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,
  • plníme informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

  2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

  Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy - Nákup tovaru a vybavenie objednávky, Reklamácia tovaru a vybavenia reklamácie.

  Lehoty spracovania

  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

  Marketing - zasielanie obchodných oznámení newsletterov

  Vaše osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení a newsletterov. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak na základe nášho oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

  Vedenie účtovníctva - zákonná povinnosť

  Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje uvedené na faktúre) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  Ďalší príjemcovia osobných údajov

  Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladanie dát.

  Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

  Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  Vyhlásenie o používaní coockies

  Čo sú cookies

  Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva pre svoju činnosť úplná väčšina webových stránok.

  Ako sa delí cookies

  Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich k Vám na web umiestňuje, tj. na:

  • Cookie prvej strany (first party cookie) - ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
  • Cookie tretej strany (third party cookie) - sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Užívateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

  Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:

  • Krátkodobé (session cookie) - vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.
  • Dlhodobé (persistent cookie) - po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavenie cookie). Môžete ich tiež ručne odstrániť.

  K čomu cookies používame

  Na našom webe používame tieto cookies:

  • Technické - prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, tj. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
  • Google Analytics - prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu.
  • AdWords - tretej strany, dlhodobej. Slúži k relevantnejšiemu cieleniu marketingových kampaní na internete a ich vyhodnocovanie.
  • Sklik - tretej strany, dlhodobej. Slúži k relevantnejšiemu cieleniu marketingových kampaní na internete a ich vyhodnocovanie.
  • Facebook - tretej strany, dlhodobej. Slúži k relevantnejšiemu cieleniu marketingových kampaní na internete a ich vyhodnocovanie.
  • Leady.cz - tretej strany, dlhodobej. Slúži na identifikáciu a analýzu návštev webu www.tartshop.sk zo strany právnických osôb (firiem).

  Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

  Ako možno upraviť využívanie cookies

  Vymazanie

  Vymazať môžete cookies vo Vašom prehliadači - spravidla býva umiestnené v "Histórii" navštívených stránok.

  Blokovanie

  Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na Vás počítač zablokovať. V takom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

  Ďalšie informácie o cookies a ich využitie nájdete na stránkach AboutCookies.org . 

  Tento web používa Google Analytics

  Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie (odkaz na vyhlásenie o používaní cookies) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

  Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

  • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
  • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov),
  • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

  Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google . 

  Ako zakázať sledovanie Google Analytics

  Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webe službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.